DEKADA KOMUNIKACIJE

Posredovanje u zapošljavanju.

Pozivni centar.

Edukacije i psihološka podrška.

Ponuda susreta podrške i edukacije za nastavnike i ostale djelatnike škola u kontekstu pandemije COVID-19 i potresa.

U kontekstu pandemije COVID-19 te nedavnog potresa koji je pogodio Središnju Hrvatsku, odlučili smo ponuditi susrete edukacije i podrške za nastavnike i ostale djelatnike škola, usredotočujući se na škole kojima je ovakav vid stručne pomoći teže dostupan.

Pozivni centar

Inozemnim partnerima pružamo uslugu dolaznih i odlaznih poziva na 7 jezika s vještim i pristupačnim agentima.

24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.

call centar dekada
zaposljavanje dekada

Posredovanje u zapošljavanju

Svojim klijentima, raznom profilu ljudi neovisno o profesiji, pružamo pojedinačan pristup i prilagođavanje na individualnoj i profesionalnoj razini, s fokusom na njihovim ciljevima.

Izrada i dizajn web stranica

Pružamo uslugu izrade i dizajna web stranica. Do pozitivnih rezultata dolazimo temeljitim upoznavanjem s principima, ciljevima i temom poslovanja klijenta.

izrada i dizajn web stranica dekada
trening dekada

Edukacija i trening

Svojim klijentima nudimo edukacije za osobni i profesionalni razvoj, a usmjerene su na škole, tvrtke i pojedince željne učenja i rada na sebi.