Call us

099 370 7968

E-mail

support@dekadakom.com

Office

Zagreb, Radoslava Cimermana 62b

Send us a message or visit us on social media

Adresa: Radoslava Cimermana 62b, 10020, Zagreb

DEKADA KOMUNIKACIJE d.o.o. za usluge, Radoslava Cimermana 62 B, 10020 Zagreb, Hrvatska.

Trgovački sud u Zagrebu Tt-18/2804-2 MBS: 081088036, Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen je u cijelosti.